Morpho godarti Guér, Bolivia , 1989

Morpho hecuba L. Iquitos, Amazon, around 1900

Ornithoptera victoriae gray, Salomon, around 1900

Papilio pericles Wall, Timor, 1995

Salamis anacardi L., Cameroon, around 1907

Ceranchia apollina Buttler, Antsirabe, around 1985

Papilio carnatus Rothschild, Borneo, around 1900

Ornithiptera chimaera Rothschild, New Guinea, 1894

Actias selene Hbn., Meghalaya, 1997

Thaumantis diores Dbldy., Thailand, 1988

Papilio chaon Westw., Formosa, 1908

Attacus edwardsi White, India, 1980